Stålbodar

Stålbodar

 

Avsedda för placering av tjänstepersonal, för skapande av kontrollplats av tillstånd eller för skyddsvakt.